Petržalka ako ju nepoznáte

Z autobusu vystúpi skupinka japonských turistov. Všetci vyvracajú hlavy dohora a obdivujú sofistikované výtvarné riešenie monumentálnej maľby na fasáde 12-poschodového domu na Osuského ulici. Prejdú sa popri Chorvátskom kanáli, pozrú si Kostol sv. Rodiny a na Fedinovej ulici si nakúpia oblečenie a suveníry. Dopoludnia si už stihli dať raňajky na terase kaviarne Nemeckého veslárskeho klubu, pozreli si Múzeum Petržalky, prešli sa po korze a absolvovali exkurziu na petržalskom cintoríne a v bunkri BS-8. Po obede v Kokešovej horárni ich ešte čaká návšteva dostihov, kúpanie na Veľkom Draždiaku a deň zakončia večerou v reštaurácii pri jazere.


Kniha Petržalka – Prekvapivý sprievodca mestskou časťou

 

Pri vyslovení slova Petržalka sa mnohým ľuďom vynoria rozličné asociácie, zväčša negatívne. Fotograf Martin Kleibl vás svojou knižkou presvedčí o opaku. O tom, že toto najväčšie stredoeurópske sídlisko má obzvlášť bohatú históriu a dokonca aj v jeho súčasnej podobe – mestskej časti s viac ako stotisíc obyvateľmi – sa skrýva mnoho nečakaných zákutí.

Tento prekvapivý turistickyýsprievodca vás prevedie Petržalkou, jej historickými pamiatkami, umeleckými dielami a kuriozitami odhalí nepoznané skutočnosti a súvislosti, o ktorých ani väčšina jej obyvateľov netuší.

Sprievodca obsahuje viac než tristo fotografií, predstavuje jednotlivé časti Petržalky a ich históriu. Zvláštne časti publikácie sú venované napríklad vojnovej okupácii Petržalky, ale aj utopickým projektom, akými bola medzinárodná urbanistická súťaž či výstavba metra.

S finančnou podporou Ars Bratislavensis a MČ Petržalka.


Autor Martin Kleibl

 

Martin Kleibl od svojho narodenia v roku 1981 žije v Petržalke. Po neúspešnom štúdiu architektúry (2000 – 2002) sa vrhol na štúdium fotografie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde prešiel v rokoch 2004 – 2010 všetkými troma stupňami štúdia. Jeho aktivity sa popri fotografovaní slovenskej krajiny viažu k dokumentovaniu najväčšieho stredoeurópskeho sídliska – Petržalky. Tejto problematike sa venuje už dlhšiu dobu a má nazbieraných množstvo fotografických a archívnych materiálov. V roku 2012 vydal brožúrku „Petržalka – turistický sprievodca” pod značkou „konduktor”, ktorej doplnené, rozšírené a aktualizované vydanie pod názvom „Petržalka – prekvapivý sprievodca mestskou časťou” vyšlo v decembri 2014.Kúpiť knihu